Om fjellstyret Storviltjakt Småviltjakt Hytter Fiske Bilder
Villreinjakt Informasjon Søknadsskjema Til forsidenInformasjon om villreinjakta
Søknadsfrist for villreinkort 2017 var 28. mai.

Tildeling og informasjon til jegrane vert kunngjordt her etter at søknadsfristen er gått ut.

Skjema for jaktlag fjellstyre og jaktlag private kan hentes nederst på siden. Det kan ikkje dannast jaktlag med kort frå kvar si side av fv 50.

Valdkart kan kjøpast på kortutdelingsmøtet, eller utsnitt av oppdatert valdkart kan skrivast ut på http://www.qgiscloud.com/nordfjella/valdkart_web


JEGERMØTE 2017. NORDFJELLA

I samband med villreinjakta i Nordfjella vert det arrangert jegermøte:

Torsdag 29. juni kl. 19.00 Kultursalen i Lærdal (Villakssenteret)

NB. Fredag 30. juni kl. 17.00 Torpomoen, Ål NB.

Program:

Jakta 2017. Orientering frå villreinutvalet.

Soneforskrift, korleis skal jegerane forholda seg til den.

Opplegg for prøvetaking 2017.

Jaktoppsyn 2017. orientering.

Plan for uttak av stamma.

Utdeling av prøvemateriell.

Innleiarar frå: Villreinutval, Nina, Miljødirektoratet, Mattilsynet.

Vel møtt.

Arr: Villreinutvalet, Villreinnemnda, Kommunane.


Soneforskrifta finn de på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-12-734

Plan for uttak av stamma finn de på http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Juni-2017/Saneringsplan-for-uttak-av-villreinbestanden-i-Nordfjella-sone-1/

 

Tildelingsbrev

Skjema for jaktlag private

Skjema jaktlag fjellstyre

vi ser deg
Send e-post til Hol Fjellstyre Nyttige lenker

Design og utvikling: Scudder Digital Productions (c) 2003